ชื่อ : Synergy Shop (โปรแกรมสั่งซื้อสินค้า)
ผู้พัฒนา : Synergy Thailand 
เวอร์ชั่น : 1.1.1
ขนาด : 3.1 MB
แอนดรอยด์ : เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป
อัปเดต :12 มิถุนายน 2558
คู่มือการใช้งาน : คลิก
       
    ชื่อ : MyWeightLoss (โปรแกรมควบคุมน้ำหนัก)
ผู้พัฒนา : Synergy Thailand 
เวอร์ชั่น : 1.0.2
ขนาด : 1.4 MB
แอนดรอยด์ : เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป
อัปเดต : 10 กุมภาพันธ์ 2558
คู่มือการใช้งาน : คลิก
 

Tel: (662)624-6600 Fax: (662)624-6666-7 Email: synergythai@synergyworldwide.com
Copyright © 2013 Synergy WorldWide. All rights reserved.